Program

Home > Doprovodný program > Konference Bollywood (R)evolution > Program

19. října 2012 – Journée d’études
Study Day

10:00 – 10:30
Příchod účastníků a hostů

10:30 – 12:30

Marie Pruvost Delaspre: « Děti a zrcadlo: indický animovaný film hledá svou identitu ».
Térésa Faucon: « Klasický indický tanec a jeho reprezentace v soudobém filmu ».
Amandine d’Azevedo: « Super-hrdinové, nová mytologie? »

debata

13:00 – 14:00

Oběd

14:00 – 15:00

Jitka de Préval: « Město v indickém filmu, včera a dnes ».
Ludmila Volná: « The/Guide, itinerář hrdiny v literatuře a na filmovém plátně ».

15:30 – 17:00

Kulatý stůl

« Filmový archív/přehlídka nových filmů: Indický film včera a dnes »
Debata mezi Nasreen Munni Kabir (filmová režisérka, historička indického filmu, novinářka
a vydavatelka) a Charlesem Tessonem (mimořádný profesor na Sorbonně, filmový kritik,
předseda výběrové komise „Týden kritiky“ mezinárodního filmového festivalu v Cannes)

Veřejná debata

Následuje

19:00

Prezentace filmu The Inner World of Shah Rukh Khan režisérkou filmu Nasreen Munni Kabir

19:30 – 20:30

Začátek projekce The Inner World of Shah Rukh Khan

Veřejná debata