PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY

5. ročník - Nezávislá Indie - závislost na Bollywoodu - 2007
4. ročník - Bollywood? Globalizace - 2006
3. ročník - Staré tradice - nové směry - 2005
2. ročník - Indická komerční kinematografie sedmkrát jinak - 2004
1. ročník - Přehlídka indické komerční kinematografie