Režisér Kaspar Saxena


Kaspar Saxena (původem napůl Ind, napůl Němec) je kanadský nezávislý multimediální umělec, v současné době žijící v Torontu. Jeho dílo zahrnuje umělecké disciplíny kresby, malby, sochařství, stejně jako výrobu deseti krátkých dokumentárních filmů, povídkových videí a animovaných filmů. V současné době pracuje na novém projektu The Museum of Incognita a animovaném seriálu Bindi on My Nose. Jeho další tituly New View, New Eyes, Bolo! Bolo!, the Wallflower a The Avocado Vegetarian Turtle dosáhly více než 500 promítání na festivalech, výstavách a v televizi ve více než 25 městech světa. Od pozdních osmdesátých let se podílí na rozvoji mezinárodních a lokálních jihoasijských interkulturních událostí jako poradce, kurátor, spisovatel a učitel.

Until Vanishing, dva díly – malý sál Kina Světozor 14. října v 17:30 a 20 hodin

O programu Until Vanishing/Ještě než zmizí
program pro Festival Bollywoodského filmu 2006 sestavil Kaspar J. Saxena

Until Vanishing/Ještě než zmizí je program o vztahu mezi touhou, překračováním hranic snu, iluzemi a ztrátámi.

Jádrem kolekce Until Vanishing jsou filmy kanaských režisérů jihoasijského původu, kteří nastoupili diasporickou cestu, ktera není ani ideální, ani typická. Jejich trajektorie zkoumají neznámé území, sledujíce přitažlivé představy, které neexistují nebo již více neexistují.

Iluze, které sledují, vycházejí z institucí obecné autority: rodina, masmédia, vzdělávací osnovy. Témata se pohybují v rozmezí od historie, sexuality, identity až k nemoci a smrti.

Úmyslným zaměřením kamery na svá hledání režiséři nacházejí skutečné zážitky, jež se nikdy nerovnají ideálům. Jejich osobním stanoviskem je přímé pozorování témat, s nimiž se společnost obtížně vyrovnává. Umělcův pohled je prismatem, které zajišťuje autentičnost, které společnost není schopna. Objasňujíce širší předpoklady, otevírají tak pohled na rozpory všední životní zkušenosti. Obrazy iluze jsou ořezány, velmi bolestivě, humorně, ještě než zmizí. Prostřednictvím natáčení a prezentování filmů je získán autentický zážitek jak režiséra, tak i publika, který je odkryt odstraněním čoček a světla.

PROGRAM 1 – INSIDE/OUT

Rut, 1998, 2:30 minut, Yudi Sewraj
Kostým, který odhaluje skutečné pravé já, činí nositele zranitelnějším na veřejnosti, než kdyby byl nahý. Posedlost se opakuje částečně proto, že je to tabu. Medvěd natáčí osobní video o sobě samém ve svém pokoji.

Coolie Gyal, 2004, 7:20 minut, Renata Mohamed
Indicko-trinidadští rodiče Renaty Mohamed vždy vyjadřovali lásku ke své pevně semknuté rodině prostřednictvím rukodělných výrobků. Renata se snaží nají cestu, jak se vypořádat s nemožným – přiznat se rodičům ke své lesbické orientaci. Renata vytváří rukodělný film, milostný dopis, který dojímavě spletá její vzkaz do každodeního obrazu jejího otce pracujícího s tesařským náčiním a matky šijící látky.

Cancer, 1998, 2:45, Kevin D* Souza
Zjištění, že je vážně nemocný, přimělo Kevina D* Souzu k uvědomnění si pocitů, které v něm byly hluboko skryty. Zradu sebe samého, touhu, znechucení, bolest a vyhýbání se sexualitě již nemůže dále ignorovat, ale stále ještě nemá, kde je vyjádřit. To v něm vytváří zlomyslnou „neúčast“, která jde ruku v ruce s rakovinou, která ničí jeho tělo. Tato obrazová báseň vytváří prostor, kde je možné vyjádřit síly, jež jej doslova požírají zaživa.

Death in the Garden of Paradise, 2005, 22 minut, Nurjahan Akhlaq
Poté, co jeho otec a sestra byli jednoho dne zavražděni ve svém domě, se v Aklaqově díle objevuje velký smutek. Akhlaqova kamera klopýtá v dezorientaci přes architekturu, zahrady a hroby Lahore. V této bolesti se umělcova duše propojuje se všedními souvislostmi, snažíc se vytvořit záznam v krásné vnitřní krajině.

Shooting Indians, 1997, 56 minut, Ali Kazimi
Když byl Ali Kazimi ještě filmový student z Indie a nezběhlý v domácí kanadské kultuře, zamýšlel vytvořit portrét fotografa Jeffreyho Thomase. Zjistil, že Thomas sám se také snaží odhalit minulost a vytváření obrazu „skutečného“ Inda. Film se stává dokumentem obou jejich cest. Autobiografické prvky v Shooting Indians jsou cenné nad rámec jejich autentického zdání. Je to ochota jak režiséra, tak i subjektu neustále uvažovat o svých dojmech, která nakonec vytváří klíč k jejich včasnému pochopení.

PROGRAM 2 – STAR LIGHT

Surviving Sabu, 1998, 16 minut, Ian Rashid
V tomto částečně autobiografickém dramatu Amin, příslušník druhé generace přistěhovalců, homosexuální režisér, natáčí se svým otcem film o rané indické hollywoodské hvězdě, Sabuovi. Zatímco pro otce je Sabu symbolem západního úspěchu, Amin jej nyní považuje za oběť kulturního kolonialismu. Následující debata mezi otcem a synem přináší pokračující konflikty o rodinných povinnostech a sexualitě. Nakonec otcova a synova odlišná interpretace Sabuova příběhu přivádí oba k novému vzájemnému pochopení.

Desperately Seeking Helen, 1998, 81 minut, Eisha Marjara
Eisha Marjara, jenž vyrostla v Quebecu, se vydává na cestu za setkáním s Helen, známou bollywoodskou filmovou hvězdou. Ačkoli toto není atypický příběh tzv. druhé generace, Eishino melodramatické pátrání ji přivádí k vyhledání témat jejího vlastního života, který zahrnuje mnoho zápletek: vzpomínky na obtížné stěhování rodiny do Kanady, její výrazné ztotožnění se s pop kulturou sedmdesátých let, šokující smrt matky a sestry při leteckém neštěstí v roce 1985, intenzivní boj s anorexií, a samozřejmně Helen. Její hledání se odehrává v Bombaji, kde Eisha rozmlouvá s mnoha osobnostmi. Co je na tomto filmu tak znepokojující, je to, jak se zdá, že příběhy jejího života nikdy nedosáhnou cíle, o který usilují. Je to komplikované. Eishin názor se mění od svěžího přes intenzivní a nostalgický až k oslavnému, nenacházejíc pevnou cestu, což zřejmě nemůže být již zachráněno. Ačkoli Helen není dobře svázaným filmem, je třeba jej oslavovat. Proč? Protože Helen odmítá hrát roli mnoha idealistických, atraktivních imigrantských příběhů, které jen těžko mohou být akceptovány. Snímek promlouvá o někerých ze znepokojivých aspektů života v diaspoře.
Home     Program     Rezervace     Svět Bollywoodu     Partneři     Download     Organizátoři     Kontakt     Diskuze     Fotogalerie     English