Party

Party se uskuteční opět ve festivalové sobotě 21.10.2017. Místo bude co nejdříve upřesněno.